Általános használati feltételek

Utoljára módosítva: 2021. március 1.

BEVEZETŐ, ÁLTALÁNOS HASZNÁLATI FELTÉTELEK

1.1

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”, vagy „Általános Szerződési Feltételek”) tartalmazzák a DiabTrend AI Analytics Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1082 Budapest, Vajdahunyad utca 56. I. em. 7.; cégjegyzékszám: 01-09-308237; a továbbiakban: „Szolgáltató”) által üzemeltetett, az Apple Store és a Google Play webáruházakból (a továbbiakban együttesen: „Áruházak”, külön-külön: „Áruház”) letölthető DiabTrend cukorbetegek számára készült naplózó alkalmazás (a továbbiakban: Alkalmazás”), valamint a https://diabtrend.com weboldalon elérhető (a továbbiakban: „Weboldal”) egyéb szolgáltatások, továbbá a hírlevélküldő szolgáltatások (a szolgáltatások összessége a továbbiakban: „Szolgáltatás”) nyújtására és igénybevételére vonatkozó jogokat és kötelezettségeket.

1.2

Az Alkalmazáson keresztül elérhető Szolgáltatás célja, hogy az azt használó cukorbetegek (a továbbiakban: „Felhasználó”) átlátható, könnyen kezelhető módon tudják naplózni a vércukor megfelelő szinten tartásával kapcsolatos, az alábbiakban meghatározásra kerülő adatokat, továbbá, hogy a Szolgáltató a Felhasználó által az Alkalmazásba bevitt megfelelő mennyiségű és pontos adatok alapján a Felhasználó vércukorszintjével kapcsolatos előrejelzést küldjön.

1.3

A Szolgáltató az Alkalmazáson keresztül lehetőséget biztosít a Felhasználói számára, hogy a bevitt adatokat a Felhasználó vagy az általa megjelölt harmadik személy (például kezelőorvosa) géppel olvasható, könnyen kezelhető formátumban megkapja és azt felhasználhassa. Az Alkalmazáson elérhető egyes funkciók nem, vagy csak korlátozott módon érhetőek el, ezekre a jelen ÁSZF rendelkezései megfelelően alkalmazandók.

1.4

Az Alkalmazásban elérhető Szolgáltatások igénybevétele havidíj megfizetése ellenében vehető igénybe. A fizetési feltételeket a jelen ÁSZF 5. pontja tartalmazza.

1.5

Az ÁSZF elérhető a Szolgáltató honlapján: https://diabtrend.com/termsofuse/en menüpont alatt.

1.6

Az ÁSZF elfogadása előfeltétele a Szolgáltatás igénybevételének, amelyet a Weboldalon, illetve az Alkalmazásban a Szolgáltatás igénybevétele során a Felhasználónak kifejezetten el kell fogadnia. A Felhasználó a Szolgáltatás igénybevételének megkezdésével elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF, valamint a Szolgáltató adatvédelmi tájékoztatóját is (a továbbiakban: „Tájékoztató” vagy „Adatkezelési Tájékoztató”). A Tájékoztató a jelen ÁSZF szerves részét képezi és annak rendelkezéseire figyelemmel értelmezendő. A Szolgáltató Tájékoztatója elérhető innen.

2

FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

ÁSZF: a Szolgáltató és Felhasználó közötti szerződés részletes szabályait tartalmazó, jelen Általános Szerződési Feltételek.

Felhasználó: az a természetes személy, aki a Szolgáltatóval valamely, jelen ÁSZF-ben meghatározott szolgáltatás nyújtására irányuló jogviszonyba lép, a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételekkel. A Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatások életkortól függetlenül igénybe vehetőek, azonban a 16. életévét be nem töltött kiskorú esetében törvényes képviselő jóváhagyásával lehetséges. Felhasználó a jelen ÁSZF elfogadásával egyben kijelenti és szavatol azért, hogy a jelen pontban foglalt feltételeknek megfelel, cselekvőképessége részleges korlátozás alá nem esik és nem cselekvőképtelen, illetve amennyiben cselekvőképessége részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen, úgy törvényes képviselője vagy gondnoka képviseli, valamint a jelen ÁSZF-ben foglaltak megértésére képes, azokat megértette és tudomásul veszi vagy törvényes képviselője vagy gondnoka megértette, illetve tudomásul vette. Amennyiben ezen felhasználói szavatosság sérülne, úgy az ebből származó károkért és költségekért kizárólag a szavatosságot sértő Felhasználó, vagy annak törvényes képviselője, gondnoka felel.

Jelen ÁSZF szempontjából Felhasználó minden olyan személy, aki letölti az Alkalmazást az Áruházakból annak érdekében, hogy a Szolgáltatásokat igénybe tudja venni.

Alkalmazás: a Google Play webáruházban és az Apple Store-on elérhető mobil alkalmazás (applikáció). Az Alkalmazás Android és IOS operációs rendszereken érhető el, letöltése díjmentes.

Ptk.: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

Szolgáltatások: az Alkalmazáson és a Weboldalon keresztül jelenleg hozzáférhető naplózási és vércukorszint-előrejelző szolgáltatás, valamint hírlevél szolgáltatás.

 • Naplózási Szolgáltatás: Az Alkalmazásban regisztrált Felhasználók ezzel a funkcióval tudják a vércukorszintjük megfelelő szinten tartásával kapcsolatos adatokat rögzíteni, illetve tárolni.
 • Vércukorszint-előrejelző Szolgáltatás: A Felhasználó ezzel a funkcióval, a megfelelő mennyiségű adat rögzítését követően, előrejelzést kap a várható vércukorszintjét illetően. Fontos: A Vércukorszint-előrejelző Szolgáltatás még megfelelő mennyiségű adat rögzítése esetén sem minősül orvosi tanácsnak, így a Felhasználó egészségi állapotával kapcsolatos döntés ezen Szolgáltatás alapján nem hozható! (további információért lásd a jelen ÁSZF 9.10 pontját)
 • Hírlevél Szolgáltatás: A Felhasználó ezen szolgáltatás igénybevételével megkapja a Szolgáltató meghatározott időközönként küldött hírlevelét.

Szerződés: A Szolgáltató és Felhasználó között, az Alkalmazáson keresztül elérhető Szolgáltatások bármelyikének igénybevétele céljából létrejött egyedi megállapodás.

Szolgáltató: a DiabTrend AI Analytics Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1082 Budapest, Vajdahunyad utca 56. I. em. 7.; cégjegyzékszám: 01-09-308237; adószám: 26215840-2-42; e-mail elérhetőség: support@diabtrend.com)

Weboldal: https://diabtrend.com weboldal, illetve annak aloldalai.

3.

REGISZTRÁCIÓ, SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

3.1

Szolgáltató és Felhasználó között a Szerződés az Alkalmazáson hozzáférhető regisztrációs felületen történő regisztrációval a következő lépésekben jön létre:

3.1.1

Felhasználó az alkalmazásban elérhető Szolgáltatások igénybevétele érdekében regisztrálni köteles az Alkalmazáson található regisztrációs felületen, vagy Facebook felhasználói fiókján keresztül.

3.1.2

Regisztrációs felület:

3.1.2.1

Felhasználó a regisztrációs felületen kért adatok kitöltését követően nyilatkozik az ÁSZF tartalmának megismeréséről és elfogadásáról, valamint hozzájárul személyes adatainak a Tájékoztatóban foglaltak szerinti kezeléséhez. A regisztráció során az e-mail cím, keresztnév, családnév és születési dátum megadása kötelező.

3.1.2.2

A Felhasználó adatainak megadását és az ÁSZF, valamint az Adatkezelési Tájékoztató elfogadását követően a regisztrációját elküldi a Szolgáltató számára. Szolgáltató az elküldött regisztrációban Felhasználó által megadott e-mail címre visszaigazoló e-mailt küld a regisztráció megtörténtéről.

3.1.2.3

Felhasználó a visszaigazoló e-mailben található linkre kattintva regisztrációját aktiválja, valamint a regisztrációjában foglalt adatok helyességét is megerősíti, ezt követően a rendszer a Felhasználó regisztrációját aktiválja, amellyel felek között a Szerződés létrejön.

3.1.3

Facebook felhasználói profil:

3.1.3.1

Facebook felhasználói profil felhasználásával a Felhasználó regisztráció nélkül tudja használni az Alkalmazást. A Facebook felhasználói profillal történő, az Alkalmazásba történő bejelentkezés során a Facebook a Szolgáltató részére átadja a Felhasználó nevét, e-mail címét és profilképét.

3.2

Felhasználó a regisztrációt követően az adatbeviteli hibákat, illetve a megváltozott adatait az Alkalmazáson keresztül bármikor javíthatja, illetve módosíthatja.

3.3

A regisztráció során a Felhasználónak lehetősége van profiljához profilkép (a továbbiakban:„Profilkép”) feltöltésére, amennyiben nem Facebook felhasználóként jelentkezik be. A Felhasználó Profilképként nem tölthet fel erőszakos, meztelen, részben meztelen, diszkriminatív, jogsértő, gyűlölködő, pornográf vagy szexuális töltetű fényképet vagy egyéb hasonló képet (a továbbiakban: „Tiltott Kép”). A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Felhasználó által Profilképként feltöltött Tiltott Képet előzetes értesítés nélkül törölje.

3.4

A Szolgáltató jogosult a regisztráció során megadandó adatok körét módosítani.

3.5

A Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokból eredő károkért a felelősség kizárólag a Felhasználót terheli. A Felhasználó az általa a regisztráció során megadott adatokat bármikor módosíthatja. A regisztrációt a Felhasználónak egyszer kell végrehajtania, a későbbi Alkalmazásba történő belépések alkalmával ezt a lépést már nem kell elvégeznie.

3.6

A Szolgáltatót nem terheli felelősség a Felhasználó e-mail címének és/vagy jelszavának illetéktelenek részére hozzáférhetővé válásából eredő károkért. A Felhasználó e-mail címének és/vagy jelszavának elfelejtése, elvesztése, valamint illetéktelenek részére történő hozzáférhetővé válása esetén az support@diabtrend.com e-mail címen tud segítséget kérni a Szolgáltatótól.

3.7

A jelen ÁSZF alapján a Felek között létrejött Szerződés írásba foglalt Szerződésnek minősül. Szolgáltató a Szerződést megkötő Felhasználó adatait, a Szerződés létrejöttének helyét és idejét, valamint a Felhasználó által a regisztráció során megadott adatokat, továbbá a szerződéskötéskor hatályos ÁSZF szöveget rögzíti, ezekről Felhasználó kérésére írásbeli tájékoztatást küld.

3.8

A Weboldalt és az Alkalmazást minden Felhasználó kizárólag a saját kockázatára és felelősségére használhatja.

4.

SZOLGÁLTATÁSOK

4.1

A jelen ÁSZF alapján Szolgáltató vállalja, hogy a Felhasználó rendelkezésére bocsátja a Szolgáltatásokat a jelen ÁSZF-ben meghatározott fizetési csomagoknak megfelelő funkciókkal és tartalmi elemekkel.

4.2

Naplózási Szolgáltatás

4.2.1

A Naplózási Szolgáltatás igénybevételével a Felhasználónak lehetősége nyílik a vércukorszint megfelelő szinten tartásával kapcsolatos adatok és információk elektronikus, könnyen kezelhető és jól átlátható rendszerben történő vezetésére.

4.2.2

A Naplózási Szolgáltatás során a Felhasználó az alábbi adatokat adhatja meg:

a) Általános adatok:

 • nem
 • testsúly
 • magasság
 • születésnap
 • diabétesz típusa
 • diabétesz diagnosztizálásnak időpontja
 • használt _______ típusa
 • _______pumpa használata
 • vércukorszint mérésével kapcsolatos mértékegység
 • eszközök használata (Dcont Nemere, QKY Bluetooth Adapter, Amazfit Bip Watch)
 • Google Fit alkalmazása, Apple Health és az Alkalmazással történő összekapcsolása

b) Vércukorszinttel kapcsolatos adatok:

 • mérés időpontja
 • vércukor szintje
 • komment

c) _______nal kapcsolatos adatok

 • _______ beadásának időpontja
 • _______ hasba történő beadása
 • _______ hatásának időtartama: rövid vagy hosszú
 • _______ dózisa
 • komment

d) Étkezéssel kapcsolatos adatok

 • étkezés időpontja
 • ételek megadása
 • fotó az ételről

e) Mozgással kapcsolatos adatok

 • mozgás kezdő időpontja
 • mozgás végének időpontja
 • mozgás intenzitása: könnyű, közepes, intenzív
 • komment

f) Alvással kapcsolatos adatok

 • alvás kezdő időpontja
 • alvás végének időpontja
 • komment

g) Egyéb események

 • periódusok
 • HbA1c
 • betegség
 • hipoglikémia

h) Automatikusan rögzítésre kerülő események, amennyiben az Alkalmazást a Felhasználó összekapcsolja a bekezdés a) pontjában meghatározott eszközökkel, illetve alkalmazásokkal

 • pulzus adatok

A Naplózási Szolgáltatás keretében a Szolgáltató biztosítja, hogy a Felhasználó által az Alkalmazásba bevitt adatokat a Felhasználó által megjelölt harmadik személy (például kezelőorvosa) géppel olvasható formátumban megkapja.

4.3

Vércukorszint-előrejelző Szolgáltatás

4.3.1

Ezen szolgáltatás keretében a Szolgáltató a Felhasználó rendelkezésére bocsátja a Szolgáltató kizárólagos szellemi tulajdonjogát képező, a Naplózási Szolgáltatás használata során bevitt adatokból a Felhasználó vércukorszintjének alakulását előrejelző szoftveres megoldásának eredményét, vagyis a Felhasználó vércukorszintjének várható alakulását.

4.3.2

A vércukorszint-előrejelzés időtartama függ a Felhasználó által igénybe vett előfizetés típusától, így jelenleg 3 órás, 9 órás és 12 órás vércukorszint-előrejelzés vehető igénybe.

4.3.3

A Szolgáltató által kifejlesztett Vércukorszint-előrejelző Szolgáltatással kapcsolatos szoftveres megoldás pontossága és megbízhatósága nagymértékben függ a Felhasználó által a Naplózási Szolgáltatás keretében rögzített adatok mennyiségétől és pontosságától. A Vércukorszint-előrejelző Szolgáltatás igénybevételével a Felhasználó tudomásul veszi, hogy ezen szolgáltatás pontossága és megbízhatósága nagymértékben függ az általa rögzített adatoktól, továbbá Felhasználó kötelezettséget vállal, hogy megtesz minden tőle elvárható erőfeszítést annak érdekében, hogy ezen adatok pontosan kerüljenek rögzítésre.

4.4

Hírlevél Szolgáltatás

4.4.1

A Szolgáltató által nyújtott Hírlevél Szolgáltatás mind az Alkalmazásban, mind a Weboldalon elérhető.

4.4.2

Az Alkalmazásban a felhasználói profil oldalon a „feliratkozás” gombra történő kattintással az Alkalmazásban megadott e-mail címmel vehető igénybe a Hírlevél Szolgáltatás.

5

FIZETÉSI FELTÉTELEK

5.1

Az Alkalmazás letöltése, valamint az Alkalmazásban elérhető Naplózási Szolgáltatás ingyenes.

5.2

Az Alkalmazásban elérhető további szolgáltatások használatáért fizetendő ellenértéket a Felhasználó azon Áruház fizetési rendszerén keresztül fizeti meg, amely Áruház rendszerén keresztül letöltötte az Alkalmazást a Felhasználó az eszközére. Az Alkalmazásban, illetve a Weboldalon feltüntetett összegek megfizetésének szabályaira, így többek között a fizetési szolgáltatás igénybevételének feltételeire, fizetési műveletek megkezdésének és visszavonásának feltételeire az adott Áruház vonatkozó szabályai irányadóak, melyek a Szolgáltatótól függetlenül kerülnek megállapításra.

5.3

Az Alkalmazást a Felhasználó az alábbi szempontok szerint kiválasztott fizetési konstrukció összegének megfizetésével veheti igénybe:

 1. Szükséges” havonta megújuló előfizetés
 2. „Ajánlott” havonta megújuló előfizetés
 3. „V.I.P.” havonta megújuló előfizetés

A „Szükséges” és az „Ajánlott” fizetési konstrukciókhoz, azok ellenértékének megfizetését követően 30, azaz harminc napos próbaidőszakot biztosít a Szolgáltató.

The Service Provider provides an opportunity to the User to set an automatic renewal for each payment construction. If the User uses the automatic renewal option without any prior notice, considering the payment conditions of the Webstore, the Service Provider will charge the payment account indicated by the User and make the Services and function related to the payment construction available for the User for an other month.

5.4

Az Alkalmazásban található „upgrade” gombra kattintva a Felhasználó kibővítheti a már meglévő előfizetését a „V.I.P.” fizetési konstrukcióban elérhető szolgáltatások és funkciók használatára. A meglévő előfizetés „V.I.P.” előfizetésre történő kibővítésének előfeltétele a „V.I.P.” előfizetés és a már meglévő előfizetés különbségének megfizetése.

5.5

Az Alkalmazás igénybevételéért fizetendő mindenkori ellenértéket, valamint az egyes fizetési konstrukciók keretében igénybe vehető Szolgáltatásokat, illetve funkciókat a Szolgáltató az Alkalmazásban, illetve a Weboldalon tünteti fel. A feltüntetett ellenértékek az általános forgalmi adót tartalmazzák.

5.6

A Szolgáltató által meghatározott időpontokban és tartamban kedvezményeket, akciós vásárlási lehetőségeket (a továbbiakban: „Kedvezmények”) biztosíthat a Felhasználó számára, mely Kedvezmények igénybevételének feltételeiről a Szolgáltató az Alkalmazás igénybevétele során ad részletes tájékoztatást a Felhasználó részére. A Kedvezmények bevezetésére, megszüntetésére, feltételeinek változtatására a Szolgáltató saját belátása szerint jogosult, mely változásokról késedelem nélkül az Alkalmazásban és a Weboldalon tájékoztatja a Felhasználót.

5.7

A Szolgáltató jogosult az Alkalmazásban feltüntetett árakhoz képest Kedvezményekre jogosító kódok kiosztására az általa meghatározott felhasználói körben. A Szolgáltató jogosult a Kedvezmények feltételeit egyedileg meghatározni, melyről az érintett Felhasználót tájékoztatja.

6

FELHASZNÁLÓ KÖTELEZETTSÉGEI

6.1

Felhasználó köteles a regisztráció során adatait a valóságnak megfelelően megadni. Felhasználó felel minden olyan kárért és költségért, amely az általa történő valótlan adatmegadásból eredően Szolgáltatót, Felhasználót vagy harmadik személyt érte.

6.2

Felhasználó köteles a regisztráció során az általa megadott adatok, illetve feltöltött fényképek és egyéb dokumentumok körében a hatályos magyar jogszabályokat betartani. A Felhasználó köteles tartózkodni minden olyan magatartástól, amely sérti a jelen ÁSZF rendelkezéseit, mások jogait, vagy egyébként jogellenes, félrevezető, diszkriminatív vagy tisztességtelen.

6.3

Felhasználó nem tölthet fel vírusokat, rosszindulatú kódot, nem tanúsíthat olyan magatartást, amellyel a Weboldalt vagy az Alkalmazást túlterheli, elérhetetlenné teszi, működésüket akadályozza.

6.4

Felhasználó felel mindazon károkért (ide értve az esetleges sérelemdíjat is), amelyek azért keletkeznek Szolgáltatónál vagy harmadik személynél, mert Felhasználó az ÁSZF-ben foglalt kötelezettségeit nem tartotta be. Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy az ÁSZF-be ütköző bármely Felhasználói tartalmat haladéktalanul és a Felhasználó külön értesítése nélkül eltávolítson, illetve ilyen tartalom közzététele esetén Felhasználót a Szolgáltatás további igénybevételéből kizárja.

6.5

Szolgáltató kifejezetten kizárja felelősségét bármely, a Felhasználó megadott tartalom téves, valótlan, félreérthető, vagy a tartalom jogszabályba ütköző voltából származó mindennemű kárért – ide értve az esetleges sérelemdíjat is.

6.6

Felhasználó köteles betartani a jelen ÁSZF, valamint Szolgáltató egyéb szabályzatainak a rendelkezéseit. Ezeknek esetleges megsértéséből származó mindennemű kár, ideértve a sérelemdíjat is, Felhasználót terheli. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a jelen pontban meghatározott kötelezettséget megsértő Felhasználót külön értesítés nélkül kizárja a Szolgáltatásból.

6.7

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy ha a saját jogsértő vagy a jelen ÁSZF-be vagy más, a Szolgáltató által közzétett dokumentumba ütköző magatartása miatt a jelen ÁSZF rendelkezései szerint a Szolgáltató őt kizárja a Szolgáltatásból, a már megfizetett szolgáltatási díjat nem követelheti vissza.

7

A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA, MEGSZŰNÉSE

7.1

Jelen Általános Szerződési Feltételeket Szolgáltató bármikor jogosult egyoldalúan módosítani. A módosítást a Szolgáltató a Weboldalon közzéteszi, valamint Felhasználóit erről rendszerüzenetben értesíti. A módosított Általános Szerződési Feltételek a módosítás közzétételét megelőzően, valamint azt követően kezdeményezett keresésekre és egyéb szolgáltatásokra is alkalmazandó.

7.2

Felhasználó bármikor jogosult regisztrációját törölni a Szolgáltatónak az support@diabtrend.com e-mail címre küldött e-mail útján, amely egyben a Szolgáltatóval létrejött Szerződés megszűnését is jelenti. A regisztráció törlésével a Felhasználó profilja, valamint a folyamatban lévő előfizetései megszűnnek. A regisztráció törlése nem jelenti a regisztráció során külön hozzájáruláson alapuló Hírlevél-Szolgáltatásról való leíratkozást, így amennyiben a regisztráció törlésével egyidejűleg a Hírlevél-Szolgáltatásról is le kíván a Felhasználó iratkozni, úgy azt a Szolgáltató felé külön jeleznie szükséges.

7.3

A Szerződést Szolgáltató azonnali hatállyal egyoldalúan megszűntetheti, amennyiben Felhasználó a jelen ÁSZF-ben, valamint bármely más szolgáltatói szabályzatban, vagy irányadó jogszabályban foglalt kötelezettségét megsérti.

7.4

A 7.3 pontban foglaltak sérelme nélkül, amennyiben a Szolgáltató azt észleli, vagy arról szerez tudomást, továbbá felmerül annak a lehetősége, hogy a 16. életévét be nem töltött kiskorú Felhasználó esetében törvényes képviselője, cselekvőképtelen, illetve cselekvőképességében részlegesen korlátozott Felhasználó esetében gondnoka hozzájárulása nélkül regisztrált és / vagy használja az Alkalmazást, úgy a Szolgáltató jogosult ésszerű, de legfeljebb 5, azaz öt napos határidővel felhívni a Felhasználót, hogy a törvényes képviselő vagy gondnok hozzájárulása megtételét hitelt érdemlő módon igazolja. Amennyiben a Felhasználó a Szolgáltató által tűzött határidőn belül nem igazolja hitelt érdemlő módon a törvényes képviselő vagy gondnok hozzájárulását, úgy a Szolgáltató jogosult a Szerződést azonnali hatállyal egyoldalúan megszüntetni és a Felhasználó profilját törölni.

7.5

Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy bármely Felhasználóval 30 napos felmondási idővel, indokolás nélkül, e-mail útján megszüntesse a jelen ÁSZF elfogadásával létrejött Szerződést.

8

SZELLEMI TULAJDON

8.1

Felhasználó a jelen ÁSZF elfogadásával tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatások, ideértve, de nem kizárólag a tartalmakat, illusztrációkat, felhasználói interfészeket, audio- és video-klippeket, szerkesztői tartalmakat, továbbá a Szolgáltatások implementáláshoz használt script-eket és szoftvereket, olyan védett információt és anyagot tartalmaznak, amelyek jogosultjai a Szolgáltató és/vagy a licenciába adók, és amelyek az alkalmazandó szellemi tulajdonra vonatkozó vagy egyéb jogszabályok védelme alatt állnak, ideértve, de nem kizárólag a szerzői jogi védelmet. Felhasználó elfogadja, hogy semmilyen más módon nem használhatja az ilyen védett információkat vagy tartalmakat, mint a Szolgáltatások jelen ÁSZF szerinti magáncélú, nem kereskedelmi felhasználása. Tilos a Szolgáltatások bármely részét bármilyen formában vagy eszközzel reprodukálni, kivéve, ha azt a jelen ÁSZF kifejezetten lehetővé teszi. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatásokat vagy az Alkalmazást, illetve annak bármely részét semmilyen módon nem módosíthatja, nem adhatja bérbe, nem értékesítheti, terjesztheti, továbbá nem jogosult a Szolgáltatás bármilyen kifejezetten meg nem engedett módon történő felhasználására.

8.2

A DiabTrend név, a DiabTrend logó és más, a Szolgáltatással kapcsolatban használt védjegyek, illusztrációk és logók a Szolgáltató védjegyei vagy ezekre vonatkozóan felhasználási jogosultsággal rendelkezik. Felhasználónak semmilyen joga vagy felhasználási jogosultsága nem keletkezik a jelen pontban megjelölt védjegyek, illetve szellemi alkotások tekintetében.

8.3

Az Alkalmazás, valamint a Weboldal tartalma, beleértve, de nem kizárólagosan a grafikus elemeit, szövegét és technikai megoldásait, az Alkalmazás és a Weboldal felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást, továbbá a Weboldalon, illetve az Alkalmazáson megtalálható és a Szolgáltató által közzétett tartalmak a Szolgáltató szellemi termékei, amelyek szerzői jog védelme alatt állnak. Másolásuk akár teljes egészében, akár részleteiben a szerzői jogokat sérti.

8.4

Az Alkalmazás igénybevétele semmilyen körülmények között sem eredményezheti, hogy a forráskódot bárki visszafejtse, visszafordítsa, vagy bármely más módon megsértse a Szolgáltató szellemi alkotásokhoz fűződő jogait. Tilos továbbá az Alkalmazás tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése, a felhasználó profil tisztességtelen módon történő létesítése, bármely olyan alkalmazás használata, amellyel az Alkalmazás vagy annak bármely része módosítható vagy indexelhető (pl.: keresőrobot vagy bármely más visszafejtő).

8.5

A regisztráció, illetve az Alkalmazás használata során feltöltött Profilképre és egyéb fényképekre vonatkozóan a Felhasználó a közte és a Szolgáltató között létrejött szerződés megszűnéséig nem kizárólagos, ingyenes és jogdíjmentes, az egész világra érvényes felhasználási engedélyt ad a Szolgáltató részére.

9

SZAVATOSSÁG KIZÁRÁSA, FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA

9.1

A Felhasználó az Alkalmazást kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni károkért és személyi jogi jogsértésekért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

9.2

Szolgáltató kizár minden felelősséget a Felhasználó által tanúsított magatartásért. Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, ideértve az Alkalmazásban általa megadott adatokat és egyéb dokumentumokat, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

9.3

A Felhasználók által az Alkalmazás használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a saját maga által szerkesztett és feltöltött adatokért Szolgáltató semmilyen kötelezettséget, illetve felelősséget nem vállal. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal az Alkalmazásba feltöltött adatok és fénykép tartalmáért, így különösen azok hitelességéért, valódiságáért, jogszerűségéért.

9.4

A Felhasználó felelősséggel tartozik a Szolgáltatóval szemben, a Szolgáltató által elszenvedett valamennyi olyan kárért, amelyet a Szolgáltatónak az Alkalmazás Felhasználó általi szabálytalan és/vagy jogellenes használata okozott.

9.5

A Felhasználó a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye hiányában nem jogosult az Alkalmazást reklámozás vagy egyéb promóciós vagy politikai célokból felhasználni.

9.6

Ha a Felhasználó az Alkalmazáson olyan kifogásolható tartalmat észlel, (amely különösen mások jogait vagy jogos érdekét sérti, becsületsértő, megalázó, gyalázkodó, gyűlöletkeltő, szexuális tartalmat megjelenítő, kiskorúakat veszélyeztető stb.) vagy szokatlan működést tapasztal, köteles azt haladéktalanul jelezni a Szolgáltatónak. Ha a Szolgáltató a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

9.7

A Szolgáltató az Alkalmazást ésszerűen elvárható gondossággal és szakértelemmel üzemelteti. A Szolgáltató minden tőle telhetőt elkövet a Weboldalon és az Alkalmazáson igénybe vehető Szolgáltatások folyamatos elérhetősége érdekében, azonban az internet természetéből adódóan nem tudja garantálni annak folyamatos működését és a Szolgáltatás folyamatosságát. A Szolgáltató nem vállal felelősséget az olyan közvetlen vagy közvetett károkért, amelyeket a Szolgáltatótól független technikai leállás, szünet, vagy harmadik személyek által elhelyezett romboló alkalmazások vagy programok okoznak. A Szolgáltató továbbá nem vállal felelősséget az általa igénybe vett szolgáltatóknál (például: Google, Apple) bekövetkező leállásból, szünetből vagy bármilyen más meghibásodásból, elérhetetlenné válásból közvetlenül vagy közvetett bekövetkező valamennyi kárért. A Szolgáltató minden tőle elvárható intézkedést megtesz a Weboldal és az Alkalmazás látogatásának és az Alkalmazás használatának, biztonságosságának és megbízhatóságának érdekében, azonban ennek ellenére is előállhatnak olyan technikai hibák, amelyek lehetőségének tudomásulvételét Felhasználói részről vélelmezi a Szolgáltató.

9.8

A Szolgáltató nem tesz egyéb kijelentést és nem vállal egyéb szavatosságot a Szolgáltatások tekintetében, így különösen nem szavatol azért, hogy:

 • a Felhasználó megszakítás nélkül és hibamentesen használhatja Szolgáltatásokat. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató időről időre határozatlan időtartamra eltávolíthatja, vagy technikai, üzemeltetési okokból bármikor felfüggesztheti, megszüntetheti Szolgáltatások működését, amelyről, amennyiben az lehetséges, tájékoztatja a Felhasználót;
 • a Szolgáltatások veszteségtől, meghibásodástól, támadástól, vírusoktól, beavatkozástól, interferenciától, hackeléstől vagy más, a biztonságot érintő káros beavatkozástól mentesek lesznek, amely események Vis Major eseménynek minősülnek, és amelyekkel kapcsolatban a Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli. A Felhasználó felelőssége az, hogy a saját rendszerén/rendszeréről biztonsági mentést készítsen a Szolgáltatások használata előtt, alatt és után, beleértve az Alkalmazással kapcsolatban használt bármely tartalmat vagy adatot.

9.9

A Felhasználó az Alkalmazás, illetve a Weboldal igénybevétele során elérhető anyagokra kizárólag saját felelősségére hagyatkozhat és az nem váltja ki a rendes orvosi ellenőrzést. Az Alkalmazásban, illetve a Weboldalon szereplő tartalmak, információk csupán tájékoztató jellegűek. A Felhasználó kizárólag a saját felelősségére használhatja az Alkalmazás valamennyi funkcióját és a Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget az Alkalmazás használatából eredő következményekért.

9.10

A Szolgáltató nem ad orvosi tanácsot a Weboldalon, és az Alkalmazás által adott információkat nem lehet orvosi tanácsként értelmezni, illetve alkalmazni. Az Alkalmazás és a Weboldal használata, igénybevétele nem hoz létre orvos-beteg kapcsolatot a Szolgáltató és a Felhasználó között. A Felhasználó ezennel kijelenti, hogy az Alkalmazás, illetve a Weboldal alapján semmilyen, az egészségügyi állapotával kapcsolatos döntést nem hoz meg, minden ilyen kérdésben orvoshoz fordul.

10

PANASZKEZELÉS

A Szolgáltató felé az alábbi módokon lehet panaszt benyújtani:

11

VEGYES RENDELKEZÉSEK

11.1

Jelen ÁSZF irányadó joga a magyar jog. Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre elsődlegesen a Ptk. rendelkezései, valamint a mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások az irányadók.

11.2

Szolgáltató a jelen Szerződéssel kapcsolatos jognyilatkozatait a Felhasználó által regisztráció során megadott e-mail címre küldött rendszerüzenetben közölheti hatályosan a Felhasználóval. A rendszerüzenet a Felhasználó által regisztrált e-mail címre, annak elküldése időpontjában közöltnek tekintendő. A rendszerüzenet elküldési időpontjának meghatározása szempontjából a Szolgáltató informatikai rendszere által tárolt adatok az irányadók.

11.3

A Szolgáltató jogosult hirdetéseket, illetve egyéb marketing jellegű tartalmakat bármikor elhelyezni a Weboldalon, illetve az Alkalmazásban.

11.4

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a Weboldalon, illetve az Alkalmazáson előzetes figyelmeztetés nélkül. A Szolgáltató továbbá fenntartja a jogot, hogy a Weboldalt más domain név alá helyezze.

11.5

A jelen ÁSZF alapján létrejött Szerződésből származó, Szolgáltató és Felhasználó között keletkező jogvitákra – hacsak azt kötelező érvényű magyar jogszabály ki nem zárja – a Szolgáltató mindenkori székhelye szerinti Járásbíróság és Törvényszék az illetékes hatáskörtől függően. Amennyiben ezen illetékességi kikötést a magyar jog eltérést nem engedő szabálya bármely esetben is kizárná, úgy a jogvitára a magyar jog szerinti polgári perrendtartás alapján hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság jár el.

11.6

Jelen ÁSZF a Weboldalon történő közzététellel hatályba lép és visszavonásáig, illetve módosításáig hatályban marad.

Kérjük, hogy csak akkor fogadd el a jelen ÁSZF-et, amennyiben egyetértesz a fentiekkel.

Amennyiben az ÁSZF-fel kapcsolatban bármilyen további kérdésed lenne, úgy kérjük írd meg az support@diabtrend.com e-mail címre.

Jelen Általános Szerződési Feltételek 2019. március 1. napjától hatályosak.

Jelen ÁSZF nyomtatóbarát letöltéséhez és megtekintéséhez kérjük kattints ide.

DiabTrend AI Analytics Kft.

Note: every case the English Privacy Policy serve as the leading Privacy Policy, any translation is just a interpretation to provide native language information!