TABLE OF CONTENTS
Diabetes complications

Jakie są czynniki ryzyka COVID-19 wśród diabetyków?

Dowiedz się więcej o wpływie COVID19 na cukrzyków, aby być jak najlepiej przygotowanym podczas obecnej fali. Wiedza to potęga!

Jaki był ogólny wpływ pandemii?

Badania epidemiologiczne po osiemnastu miesiącach pandemii COVID-19 wskazują, że cukrzyca jest głównym czynnikiem przyczyniającym się do ciężkiej zachorowalności na COVID-19. Wirus COVID-19 miał niszczący wpływ na populację osób z cukrzycą. W wielonarodowym badaniu krajów uprzemysłowionych podczas pierwszej fali pandemii ogólny wskaźnik zgonów był o 18% wyższy niż w poprzednich latach. Spośród nadmiarowych przypadków 75–80% zostało oficjalnie przypisanych do COVID-19. Przyczyny pozostałych ~20–25%, których nie przypisuje się COVID-19, nie zostały dokładnie oszacowane, ale prawdopodobnie jest to połączenie niedoszacowania COVID-19 oraz pośrednich skutków pandemii. Na przykład, opóźnione leczenie lub niedostateczne leczenie innych stanów powoduje wzrost zgonów z innych przyczyn.

Zwiększona śmiertelność w stosunku do przeszłych trendów była o 51% wyższa w przypadku cukrzycy typu 1 i 64% wyższa w przypadku cukrzycy typu 2, a około dwie trzecie zgonów oficjalnie przypisano COVID-19. Ponieważ zwiększona śmiertelność związana z COVID-19 w populacji ogólnej wynosiła około 20%, oznacza to, że fale pandemii COVID-19 miały ponad dwukrotnie większy wpływ na populację osób z cukrzycą.

Czynniki prognostyczne zachorowalności i śmiertelności związanej z COVID19 w serii przypadków z cukrzycą

Kompleksowy przegląd systematyczny 22 badań czynników prognostycznych powagi choroby i zgonu z powodu COVID-19 wykazał, że płeć męska, wiek, kilka chorób współistniejących, przyjmowanie insuliny i kilka czynników laboratoryjnych przy przyjęciu, w tym podwyższony poziom glukozy, liczba białych krwinek, liczba neutrofili oraz liczba limfocytów miały duże znaczenie. Nadwaga lub otyłość wiązały się ze zwiększeniem ryzyka ciężkiego przebiegu COVID o około 30%, ale nie ze śmiertelnością. Stosowanie metforminy wiązało się ze zmniejszonym ryzykiem zarówno powagi przebiegu COVID-19, jak i zgonu. Warto zauważyć, że długość trwania cukrzycy, palenie tytoniu, nadciśnienie tętnicze i współistniejący nowotwór nie były związane z nasileniem choroby lub zgonem wśród osób hospitalizowanych z powodu COVID-19. Wyniki sugerują, że wśród dorosłych, w każdym wieku, osoby z cukrzycą typu 1 mają co najmniej takie samo ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19, jak osoby z cukrzycą typu 2.

Ryzyko zachorowalności i śmiertelności wśród osób hospitalizowanych

Powszechne występowanie cukrzycy jest szczególnie niepokojąca wśród osób dorosłych w młodym i średnim wieku, co znajduje odzwierciedlenie w 14 stanach z Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób COVID-NET, gdzie u hospitalizowanych dorosłych w wieku 50–64 lat częstość występowania cukrzycy (32%) była równie wysoka jak u osób w wieku 65 lat i starszych (31%). Co więcej, dalsze badania ujawniły częste występowanie wcześniej niezdiagnozowanej cukrzycy wśród osób hospitalizowanych z powodu COVID-19, przy czym hiperglikemia i diagnoza mogły zostać wywołane przez zakażenie COVID-19.

Średnio 33% hospitalizowanych osób z ciężkim przebiegiem COVID-19 i 39% zmarłych miało cukrzycę. Wśród osób z cukrzycą u 21–43% choroba miała ciężki przebieg (tj. niewydolność oddechowa, wentylacja mechaniczna, przyjęcie na oddział intensywnej terapii), a śmiertelność wahała się od 24% do 29%. Badania dotyczące konkretnych wyników leczenia wykazały, że cukrzyca jest silnym czynnikiem wpływającym na konieczność zastosowania inwazyjnej wentylacji mechanicznej, pozaustrojowego natleniania błon i ciągłej terapii nerkozastępczej.

Jaki był pośredni wpływ COVID-19 na osoby z cukrzycą?

Dla większości ludzi największymi skutkami pandemii nie są zakażenie koronawirusem, ale raczej zróżnicowane i rozległe zakłócenia społeczne wywołane przez pandemię poprzez zmiany w funkcjonowaniu systemu opieki zdrowotnej, zachowaniach i wsparciu społeczności; zmiany środowiskowe; lub stres członków rodziny związany z chorobą COVID-19. Zakłócenie to może mieć niekorzystny pośredni wpływ na wykrywanie, występowanie i leczenie cukrzycy oraz innych schorzeń, pogarszając lub poprawiając zachowania zdrowotne i odpowiedzialność za siebie. Rozpoznanie pośrednich skutków pandemii związanych z lockdownem i zmianami w rutynie jest szczególnie ważne dla zrozumienia przyszłych potrzeb w zakresie zdrowia publicznego dla populacji osób chorych na cukrzycę.

W zależności od polityki lokalnej, przejście na telepracę z domu oraz zamknięcie lub ograniczony dostęp do sklepów spożywczych, restauracji i fast foodów może mieć zarówno krótko-, jak i długoterminowy wpływ na jakość diety, a także nawyki związane z aktywnością fizyczną i zarządzaniem cukrzycą. Wzrosło spożycie domowych posiłków oraz owoców i warzyw, ale wzrosło również spożycie posiłków poprawiających samopoczucie, podjadanie, liczba spożywanych posiłków dziennie i ogólne spożycie żywności. Inne badania wykazały wzrost spożycia słodyczy o 20-40%. Ponadto w 64 badaniach zaobserwowano zmianę poziomów aktywności fizycznej; w większości badań zaobserwowano spadek całej aktywności fizycznej i wzrost zachowań siedzących, ale zaobserwowano również wzrost aktywności fizycznej w czasie wolnym. Metaanaliza wykazała, że 32% ogólnej populacji doświadcza problemów ze snem, ale nie oszacowano zmian podczas pandemii.

Co można zrobić, aby zapobiec problemowi?

Aby jak najlepiej chronić własne zdrowie, musimy prowadzić odpowiedni tryb życia i świadomie zarządzać cukrzycą. Ponieważ cukrzyca stanowi zwiększone ryzyko podczas pandemii, warto przestrzegać odpowiednich zasad. Ponieważ COVID-19 może negatywnie wpłynąć na codzienną rutynę, istnieje większe prawdopodobieństwo, że będziesz narażony na poważne komplikacje. Aby zmniejszyć czynniki ryzyka, możemy użyć kilku technologii do odpowiedniego zarządzania cukrzycą, takich jak glukometry, pompy insulinowe i aplikacje monitorujące chorobę. Jedną z najlepszych aplikacji do rejestracji danych - z unikalnymi funkcjami, których nie posiadają konkurencyjne rozwiązania - jest DiabTrend. Warto wybrać DiabTrend, aby zwracać uwagę na odżywianie, aktywność fizyczną o odpowiedniej intensywności i regularności, zdrowie psychiczne oraz systematyczne powtarzanie codziennego dawkowania glukozy we krwi i leków/insuliny, nawet w tak trudnych czasach. Aplikacja pomaga rozwijać świadomy i zdrowy tryb życia oraz dostarcza wielu przydatnych informacji na temat leczenia cukrzycy. Jeśli Cię to interesuje, to nie wahaj się spróbować!Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.diabtrend

iOS: https://apple.co/3tjh734

Lub zarejestruj się za pomocą komputera: https://app.diabtrend.com/

Bauer Anna
Reading time: 
5
minutes
Published: 
November 2, 2021

Handle your diabetes smartly!

Start DiabTrend

Other posts about diabetes