TABLE OF CONTENTS
Health & Lifestyle

Hur du kan behandla din diabetes bättre på ett smart sätt

Hur mycket vet du som har diabetes om digitala verktyg? Läs vår artikel för att ta reda på det!

Att leva med diabetes innebär att man dagligen ställs inför stora utmaningar. För att förhindra komplikationer till följd av diabetes, t.ex. försämring eller förlust av synen, neuropati, nedsatt njurfunktion, diabetisk fot, hjärtinfarkt, förlamning etc., måste du hålla dina blodsockervärden inom ett hälsosamt intervall. Detta kan dock påverkas av miljöfaktorer som väderförändringar, dina dagliga arbetsuppgifter och den stress som följer med dem. För att uppnå och bibehålla hälsosamma blodsockernivåer krävs därför ständig kontroll och en medveten och disciplinerad attityd. För den dagliga vården av din diabetes erbjuder vi nu några nya och smarta lösningar som hjälper dig att hålla den under kontroll. Här på DiabTrend kallar vi detta för diabeteshantering.

Digitaliserad diabetesloggning i stället för penna och papper

Att föra en diabetesdagbok och registrera din kost, medicinering och blodsockernivåer tillsammans med dina rörelsedata flera gånger om dagen, tar mycket tid i anspråk. För att göra det enklare finns det numera ett antal diabetes-appar som du kan välja mellan för både typ 1- och typ 2-diabetes. Även om en del personer kan känna sig osäkra på huruvida de borde överge den pappersbaserade dagbokshanteringen och övergå till digital loggning, kan det vara värt att prova några diabetes-appar, som genom sina många olika funktioner kan bidra till att lösa de ovan nämnda svårigheterna.

Diabetesloggning blir enklare genom smarta funktioner

Oavsett om det handlar om att spåra dina blodsockernivåer, ditt medicinintag eller logga dina ätande, sovande eller fysiska aktiviteter finns det många applikationer till ditt förfogande med särskilda funktioner för varje aktivitet. Om du som diabetiker övervakar ditt tillstånd och håller det i balans kan du förbättra din livskvalitet. Även om sjukvårdsprogrammen ständigt förbättras och diabetesappar kan hjälpa typ-1-diabetespatienter genom att erbjuda allt fler funktioner, har de flesta av dem ännu inte erbjudit en loggningsfunktion för varje aktivitet.

För att hjälpa dig att mäta dina måltider finns det många diabetesappar till ditt förfogande, som automatiskt känner igen din mat via bild. Genom att lägga till dessa värden är du redo att logga dem. Eftersom systemet är automatiserat tack vare en algoritm för bildigenkänning, behöver du inte längre skriva ner något eftersom appens måltidsigenkänningsfunktion gör det åt dig. Ett exempel på en av dessa appar är DiabTrend mobilapp för loggning av diabetes. Det finns en gratis version av denna app.

En röstigenkänningsfunktion erbjuds i DiabTrend-applikation och är användbar för att hålla koll på dina blodsockervärden och ditt medicinintag. Denna funktion underlättar uppföljningen av medicinering och blodsockernivåer, eftersom den loggar detta åt dig när du anger dessa värden i telefonens mikrofon.

Om du använder andra verktyg för att övervaka ditt tillstånd, till exempel en smartwatch som mäter fysisk aktivitet eller en sensor för att kontrollera din blodsockernivå oftare, kan det vara värt att välja en app som kan anslutas till dessa enheter så att den enkelt kan överföra och spara uppgifter i appen.

Havlik Mercédesz
Reading time: 
3
minutes
Published: 
September 1, 2021

Hantera din diabetes på ett smart sätt!

Starta DiabTrend

Andra inlägg om diabetes