TABLE OF CONTENTS
Diabetes complications

En studie visar att du bör hålla koll på din diabetes mer exakt

Det finns många bra kostnadsfria diabetes-appar som bidrar till en hälsosammare livsstil. Enligt en studie från 2019 förbättrades blodsockernivåerna hos patienter som använde appar för övervakning eller loggning av deras blodsockernivåer.

Frontiers in Endocrinology genomförde en studie med 1052 patienter med typ 1-diabetes och 630 patienter med typ 2-diabetes. Hälften av patienterna med typ 1-diabetes och en tredjedel av dem med typ 2-diabetes använde någon form av diabetes-app. I studien drogs slutsatsen att de som använde appar hade bättre blodsockervärden än de som inte gjorde det.

Digitalisering inom diabetesområdet

Numera kan vi välja mellan ett stort antal appar som antingen kan kopplas till vissa diabetesrelaterade sjukvårdsinstrument, som vanligtvis utvecklas av tillverkarna, eller till separata "oberoende" applikationer. Det kan vara värt att kategorisera dem efter digitaliseringsnivå, eftersom olika app-användare har olika behov och är bekväma med olika digitaliseringsnivåer.

Diabetiker bör välja appar som är utformade för deras personliga digitala kompetensnivå. Förstagångsanvändare kan exempelvis avskräckas av en applikation som är svår att använda. För vissa kan det vara viktigt att använda en app som på ett komplext sätt kan logga och visa olika aktiviteter från olika enheter samtidigt, för att hantera sin diabetes. För andra kan fler data och komplexa analyser vara det de anser vara viktigast i valet av en app för loggning av diabetes.

Enklare diabetes-appar

Många appar finns tillgängliga gratis och kan hittas bland de lättanvända apparna. DiabTrend är en av dessa och kan laddas ner till Android och iOS. Nästan alla funktioner finns tillgängliga i gratisversionen. Några av dessa användbara funktioner är bland annat hypo- och hypervarningar samt läkar- och föräldraövervakning.

En liknande app är Blood Sugar Diary for Diabetes, som även kan synkronisera dina uppgifter med en mängd olika blodsockermätare, logga dina värden och visa dem genom intressant statistik.

Vissa företag som tillverkar blodsockermätare har egna appar, till exempel ACCU-CHEK® Connect App, som gör det möjligt att ansluta till företagets egna enheter och på så vis få blodsockermätningarna loggade digitalt.

Vissa tillverkare av system för läkemedelstillförsel har även egna appar, exempelvis MiniMed™ Mobile US från MedTronic.

Krav från de tekniskt kunniga och oändliga data

För de som vill se mer komplexa analyser eller vill exportera sin data från blodsockermätningar, är gratisappen Hedia ett bra val, liksom Gluco Me. Med den sistnämnda appen kan data bearbetas genom flera datavisualiseringslösningar och kan till och med samordnas och jämföras med andra data.

Tydlig, överskådlig data

DiabTrend finns även som en gratis app och erbjuder ett flertal extrafunktioner, t.ex:

  • DiaPanda-hantering 🐼
  • Livsmedelsigenkänning 🍔
  • Röstigenkänning 🗣
  • Integrering med olika sensorer, programvara och aktivitetsmätare 🔗.
  • Utbildning 🎓
  • Påminnelser 📌
  • Hypo- och hypervarningar❗
  • Utökad föräldraövervakning 👥
  • Uppskattning av HbA1c 📉
  • Telemedicin 🌐

Röstbaserad datainmatning och fotobaserad livsmedelsigenkänning förenklar de dagliga rutinerna genom att vi kan lägga mindre tid på diabeteshantering, vilket underlättar loggningen.

DiabTrend-appen för diabetesloggning har en betalfunktion ("prognostisering") som kan hjälpa typ 1- och 2-diabetiker att veta vad deras blodsockernivåer kommer att vara under de kommande två timmarna.

Sådana prognoser kan vara särskilt användbara om du är förälder till ett diabetessjukt barn, eftersom det gör det möjligt för föräldrarna att när som helst kontrollera vad deras barns blodsockernivåer kommer att vara under de kommande två timmarna.

Källa: www.ncbi.com

Havlik Mercédesz
Reading time: 
4
minutes
Published: 
April 2, 2021

Hantera din diabetes på ett smart sätt!

Starta DiabTrend

Andra inlägg om diabetes