Copy the FAQ2 from here and filter!...
Röstigenkänning

Hur ställer jag in språket för röstigenkänning?

I profilvyn öppnar du menyn "Program" och scrollar ner till "Språk". Välj appens språk. En annan lösning är även möjlig: Öppna röstigenkänningsfunktionen och tryck på flaggikonen i det övre högra hörnet, välj sedan lämpligt språk.

Appen missförstår vad jag säger, varför är det så?

Om systemet uppfattar ditt tal felaktigt, upprepa det. Funktionen kräver internetuppkoppling.

Uppskattning av HbA1c

Hur beräknar appen mitt HbA1c-värde?

Systemet använder samma formel som används i medicinsk praxis för att beräkna HbA1c. Detta är endast en uppskattning, standarden är alltid laboratoriemätningen.

Var hittar jag mitt HbA1c-värde?

Du kan se ditt HbA1c-värde i din profil, under din bild och ditt namn.

DiaPanda

Genom att klicka på pandan, kan jag se röda och gröna delar i staplarna. Vad betyder de?

De gröna delarna står för de värden som du redan har loggat, och de röda delarna står för de värden som du fortfarande måste logga för att få en prognos av blodsockernivån.

Utbildning

Hur kan jag få nya utbildningskort?

Vissa kort är låsta, men du kan se hur många dagar du måste vänta för att få tillgång till det nya utbildningsinnehållet som anges inom parentes. Du får nya kort när du har öppnat alla tidigare kort. Du kan se på räknaren hur många dagar du måste vänta för att få ett nytt kort.

Förbindelse med andra

Hur kan jag ansluta personer till min profil?

Klicka på "Förbindelser" i menyn i profilvyn och skanna din väns QR-kod, eller dela din med dem via "Dela mitt konto".

Exportera

Hur kan jag exportera mina uppgifter?

I profilvyn klickar du på "Konto" i menyn och väljer sedan "Exportera data". Ange tidsintervallet: Med DiaVital kan du exportera din uppgifter retroaktivt upp till en månad tillbaka i tiden, med DiaPremium upp till sex månader tillbaka i tiden. Sedan klickar du på knappen "Starta export".

Påminnelser

Påminnelser fungerar inte.

I profilvyn kan du trycka på "Påminnelser" i menyn för att ställa in påminnelser för att logga insulin, blodsockernivå och ätande. Du kan även lägga till nya påminnelser genom att klicka på knappen "Lägg till".

Hur kan jag sätta upp påminnelser?

1. Meddelanden blockeras på din telefon. Om du får notifieringar från andra appar är detta inte problemet.

2. Meddelanden från DiabTrend blockeras på din telefon. Du kan ändra detta i inställningsmenyn på din telefon: Inställningar -> Program -> DiabTrend-menyn -> Meddelanden. Här kan du se om meddelanden från appen tillåts eller inte.

3. Notifieringarna kanske har kraschat. För att kontrollera detta klickar du på Inställningar -> Applikationer -> DiabTrend -> rensning av lagret. På så vis kan du rensa appens lagringsutrymme.

4. Telefonen är i energisnålt läge så det är möjligt att den blockerar bakgrundsfunktioner, till och med vissa meddelanden från appar. Du kan ändra inställningarna i appen så att de inte hindrar DiabTrend-notiser.

Om inget av dessa fyra alternativ hjälper, skriv till oss i vår Facebook-grupp eller skicka ett e-postmeddelande till support@diabtrend.com.

Läkemedelsdatabas

Hur kan jag lägga till nya läkemedel i appen?

Det finns inget sätt att lägga till ett nytt läkemedel. Läkemedelsdatabasen kan inte utökas. Om du inte hittar ditt läkemedel i databasen kan du skicka ett e-postmeddelande till support@diabtrend.com eller skriva till oss i vår Facebook-grupp.

Hur kan jag se en lista över mina läkemedel?

Det finns ingen lista som innehåller dina läkemedel, eftersom alla läkemedel du loggar automatiskt läggs till i listan över de mest frekvent loggade läkemedlen.

Datasynkronisering

Hur ansluter jag en ny enhet till appen?

I profilvyn väljer du "Integrationer" i menyn och sedan "Anslut ny enhet". Det är viktigt att Bluetooth är påslagen. Om den inte är det, kommer systemet rekommendera att du sätter på den. När Bluetooth är påslagen klickar du på "Anslut ny enhet" igen och väljer den enhet du vill ansluta.

Vårdpersonalens vy

Hur kan jag lägga till min läkare?

Välj "Förbindelser" i menyn och skanna din läkares QR-kod eller dela din QR-kod med denne genom att klicka på "Dela mitt konto".

Vilka uppgifter kan min läkare se?

Din läkare kommer att se din diabetesdagbok och en AGP-rapport.

Mörkt läge

Hur kan jag ställa in appen på mörkt läge?

I profilvyn väljer du "Program" i menyn och slår sedan på knappen bredvid "Mörkt läge".